Számok

Alig több mint 100 évvel ezelőtt minden ötödik hazánkfia élte meg a 45 évét. 2025-ben – azaz tíz év múlva – mi, a 45 felettiek alkotjuk majd a magyar társadalom többségét.

Kilátásaink is jelentősen jobbak, mint az egy évszázaddal ezelőtti „kor”társainké: jobb egészségi állapotunk, magasabb várható élettartamunk az aktív öregkor lehetőségét nyújtja számunkra. Erre az idilli képre ugyanakkor sajnos jelentős árnyékot vetnek az egészségügyi ellátó- és nyugdíjrendszer ma már előre látható problémái, valamint a munkaerőpiac változásai: a 45 év feletti „túlkorosak” folyamatosan kiszorulnak a munkaerőpiacról.

Perspektívák

A „45+”-osok átalakuló kilátásai:

 • a várható élettartam jelentős emelkedése, a várható egészségügyi állapot jelentős javulása,
 • az egészségügyi ellátó- és nyugdíjrendszer már előre látható problémái,
 • a hosszantartó, aktív öregkor lehetősége,
 • a munkaerőpiac változásai, a 45 év feletti „túlkorosak” folyamatos kiszorulása a piacról,
 • az egész életen át tartó tanulás igénye és lehetősége

azt eredményezik, hogy részben kényszerből, részben lehetőségként egyre több 45 év feletti volt vagy jelenlegi közép- és felső vezető foglalkozik kisvállalkozás alapításának gondolatával.

Legalább 20 év munkával eltöltött sikeres év van mögöttünk, és legalább 20 üzletileg aktív év áll előttünk. De lehet, hogy a következő 20 év munkahelyét már magunknak kell megteremtenünk.

Érintettek

Számtalan oka lehet annak, hogy valaki 45 éves kora után egy saját vállalkozás indításán gondolkodjon:

 • van, aki tapasztalt közép- vagy felsővezetőként távozott pár éve egy cégtől, ám „túlkoros” menedzserként már évek óta nem talál új állást,
 • van, aki a sorozatos álláskeresési kudarcok után magánzó lett: egyszemélyes tanácsadóként bocsátja mások rendelkezésére a tudását, de már tudja, hogy cége igazából csak jogi, számlázási
 • keretet jelent, de nem adja meg a cégszerű működés biztonságát,
 • van, akit az adott szakterület változása kényszerített rá a váltásra,
 • van, aki meglévő munkahelye mellett gondol már arra, hogy a nyugdíja mellett miből fog majd megélni,
 • van, akinek a vállalkozás alapítása már nem anyagi kényszer, de hiányzik az intellektuális kihívás, vagy egy vállalkozási ötlet tesztelése.

Bármi is legyen az ok – anyagi kényszer, hiányzó adrenalin fröccs vagy egy régi álom megvalósítása – a nagy vállalatokhoz, szervezetekhez szokott vezetők számára radikálisan új helyzetet és kihívásokat hordoz egy kisvállalkozás megalapítása, működtetése.

Félelmek

A munkaerőpiacról való kiszorulás, a fiatalokkal való verseny az állásokért, a korábbi network lassú, de folyamatos elvesztése, a megtakarításokkal kapcsolatos befektetési stratégiák bizonytalanságai, és az öregkorral kapcsolatos esetleges egzisztenciális félelem külön-külön is nyomasztó.

Ráadásul kevesen tudják és merik őszintén megbeszélni helyzetüket. Problémáikkal sokan egyedül érzik magukat, és ez magában hordozza az elveszettség érzését.

Pedig az igazság az, hogy egyáltalán nincsenek egyedül: ma Magyarországon több mint 10 ezer olyan, megfelelő szakmai tapasztalattal, tudással és kiváló önéletrajzzal rendelkező 45 év feletti „túlkoros” közép- és felsővezető van még állásban, vagy már állás nélkül, akit ezek a gondok foglalkoztatnak.

Értékek

Minden generáció bír olyan kompetenciákkal, melyek előnyt hozhatnak számára a generációs versenyben – ezt nevezik gyakran „Generációs többlet”-nek.

A 45 felettiek például már alaposabban, nyugodtabban és racionálisabban döntenek, mint fiatal versenytársaik, és talán jobban tudják, és értik mi fontos, és mi lényegtelen számukra. Értékelni tudják egy jól működő kisvállalkozás adta sikereket és elismertséget, és nem vágynak mindenáron egy nagy szervezet hierarchiájára, falanszterére, vagy a mai start-up világ megkövetelte kényszeres növekedésre.

Olvasás, szövegértés, kitartó figyelem – sorolhatnánk azokat a területeket, ahol a kutatások szerint az új generáció a fasorban sincs a régiekhez képest. A legfiatalabbak, azaz a digitális generáció tagjai körében végzett vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy a szociális médiában felnövekvő, abban szocializálódó és elsődleges személyközi viszonyait a virtuális terekben élő nemzedék számára nehézségként jelentkezik a face to face kapcsolatok kezelése.

Mindezek az előnyök – a személyes kapcsolatokban való jártasság, az elmélyülés, a hosszan tartó figyelem, a racionálisabb döntéshozás képessége – jelentik a 45+osok alapvető generációs többletét.

Kihívások

Az új 45 feletti vállalkozók eddigi szakmai életüket jól szervezett, nagy cégeknél élték le, ahol minden üzleti területnek megvolt a maga gazdája: más készítette az üzleti terveket, más foglalkozott a termék vagy szolgáltatás fejlesztésével, más gyártotta és adta el azt, és természetesen más hozta meg a stratégiai döntéseket.

Most ki kell próbálniuk, hogy hogyan tudják-e az egészet működtetni kicsiben: saját kockázatra, saját erőből, saját elképzelésük szerint.

Olyan társakat kell találni, akik segítségünkre lehetnek abban, amihez nem értünk: meg kell ismernünk egymást, hogy elhiggyük, együtt képesek vagyunk valami újat létrehozni.

Ebben szeretnénk segíteni.