Adatvédelmi tájékoztató

A Pressonline, mint a pressonline.hu honlap üzemeltetője tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és jogorvoslati lehetőségeikről.

 1. Az adatkezelő
  Név: Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft.
  Székhely: 1026. Budapest Lepke u. 31.
  Cégjegyzékszám: Cg 01-09-733676
  Képviseli: Szenes Gábor
  Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01208-001
 2. A kezelt adatok köre
  A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, célja kizárólag a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítése. A pressonline.hu a bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Az adatkezelő a honlap szolgáltatásainak (keresés) igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki. Keresést bárki indíthat, ez a fenti adatkörön túl semmiféle további személyes adatkezeléssel nem jár. A regisztrált felhasználók, akik a honlap szolgáltatásait ( így az online médiafigyelés és online tájékoztató szoftver szolgáltatásokat ) igénybe veszik, ezzel hozzájárulnak a regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséhez. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 3. Az adatkezelés célja
  A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük kizárólag statisztikai célokból történik. A regisztráció során a pressonline.hu kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés során a kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített statisztikai célú felhasználására sor kerül. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 4. Az adatkezelés időtartama
  A session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
 5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
  A játékosok által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
 6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés.
  A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről minden honlaplátogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Tájékoztatást az alábbi levelezési címen ( Glia Kft. 1117. Budapest Hauszmann A. u. 3/a. ), vagy az info@pressonline.hu e-mail címen kérheti bárki. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve e-mail címén. Az adattörlésre kifogás megérkezésétől számított 72 órán belül kerül sor, azzal, hogy a tiltakozási jog gyakorlása során az érintett jogosultságát igazolni köteles.
 7. Adatbiztonsági intézkedések
  A személyes adatokat az econet.hu NyRt. ( 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/a ) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, a rendszerüzemeltetést végző Glia Kft. saját szerverén tároljuk.
 8. Jogérvényesítési lehetőségek
  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy a pressonline.hu megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Emellett igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@pressonline.hu e-mail címre jutassa el.